Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.bestmag.nl. www.bestmag.nl is een website van Best Western Hotels Nederland. Door gebruik te maken van deze website word je geacht deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd. Lees deze daarom goed door.

Algemeen

1. www.bestmag.nl bestaat uit twee gedeelten. Het eerste onderdeel biedt de mogelijkheid om materiaal waaronder tekst-, fotomateriaal en video’s te bekijken zonder dat je een geregistreerde gebruiker bent van www.bestmag.nl. Het tweede onderdeel biedt de mogelijkheid om een reactie te plaatsen in de vorm van tekst, foto of video. Hiervoor ben je ofwel ingelogd via Facebook, ofwel dien je een e-mailadres en naam in te vullen alvorens een reactie middels het reactieformulier te plaatsen.

Wijziging Algemene Voorwaarden en website

2.1 Best Western Hotels Nederland behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Gebruikers wordt geadviseerd periodiek de Algemene Voorwaarden op wijzigingen na te gaan. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang.
2.2 Best Western Hotels Nederland is te allen tijde gerechtigd www.bestmag.nl en de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Best Western Hotels Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de gebruiker als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen.

Deelname aan acties en prijsvragen

3.1 Deelname aan de acties en prijsvragen op www.bestmag.nl betekent dat je deze Algemene Voorwaarden accepteert. Acties zijn alleen beschikbaar voor ‘Deelnemers die in aanmerking komen’, dit zijn de individuen die: (i) 18 jaar of ouder zijn; en (ii) geen medewerkers van Best Western Hotels Nederland zijn, één van de partnerbedrijven of één van de bedrijven die meewerken aan de actie; en (iii) geen echtgenoot, ouder, kind, broer of zus (zowel natuurlijk als door adoptie) van één van de medewerkers en iedereen die een connectie heeft met de actie. Deelnemers onder de 18 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Best Western Hotels Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn. Best Western Hotels Nederland behoudt zich het recht voor om deelnemers onder de 18 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun content te verwijderen van www.bestmag.nl indien zij op verzoek niet kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.
3.2 Niemand kan meer deelnemen na de sluitingsdatum. De deelname moet door Best Western Hotels Nederland zijn ontvangen tijdens de looptijd van de actie.
3.3 Best Western Hotels Nederland behoudt zich het recht de ingestuurde reacties (zowel tekst, beeld als overig ingestuurd materiaal) te gebruiken in (online) communicatie.
3.4 De prijs wordt alleen uitgereikt aan een ‘deelnemer die in aanmerking komt’, gegeven dat hij/zij de geregistreerde houder/gebruiker is van het e-mailadres en/of social media account waarmee hij/zij deelneemt. Geen ander individu komt in aanmerking om de prijs op te eisen.
3.5 Best Western Hotels Nederland probeert contact op te nemen met de winnaars binnen 2 werkdagen nadat de winnaar is gekozen. De winnaar moet dan een e-mail sturen naar info@bestmag.nl om zijn/haar e-mailadres en adresgegevens door te geven aan Best Western Hotels Nederland.
3.6 Als Best Western Hotels Nederland 10 dagen na de prijsuitreiking nog niet in contact kan komen met de prijswinnaar, na een redelijk aantal pogingen te hebben gedaan om de prijswinnaar te bereiken, zal de deelname van de winnaar ongeldig worden verklaard en krijgt Best Western Hotels Nederland het recht om zomaar een nieuwe prijswinnaar te kiezen uit de deelnemers die in aanmerking komen, met dezelfde algemene voorwaarden als met de originele actie.
3.7 Prijzen kunnen niet ontvangen worden als geld.
3.8 Indien de prijs een voucher voor een overnachting betreft, dan geschiedt de reservering van deze overnachting telefonisch via ons hoofdkantoor. De code op de voucher geeft toegang tot de overnachting(en), in de meeste gevallen in een Best Western Hotel in Nederland naar keuze, op basis van beschikbaarheid van de hotels. Als een prijs niet beschikbaar is wegens welke reden dan ook, mag Best Western Hotels Nederland een vervangende prijs van eenzelfde of hogere waarde weggeven, dit wordt bepaald door Best Western Hotels Nederland.

Content

4.1 Iedereen kan kosteloos foto-, video en/of tekstuele content (hierna: “content”) plaatsen op www.bestmag.nl mits je bij plaatsen akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden. Best Western Hotels Nederland is op ieder moment, zonder opgave van redenen, gerechtigd om de content van een gebruiker te weigeren. Best Western Hotels Nederland is niet verantwoordelijk voor onjuiste gegevens die gebruikers in hun reactie, of in hun contact met andere gebruikers opgeven. Je zal je op www.bestmag.nl niet als een andere persoon uitgeven, bijvoorbeeld als een vertegenwoordiger van Best Western Hotels Nederland.
4.2 Best Western Hotels Nederland neemt geen verantwoordelijkheid voor late of ongeldige deelnames, het incorrect of onnauwkeurig doorgeven van informatie bij deelname, voor systeemfouten bij Best Western Hotels Nederland, of voor elke menselijke fout, technische uitvallen, verloren/vertraagde dataoverdracht, verzuim, storing, verwijdering, defecten, lijnmislukkingen van elke telefooncommunicatienetwerk, computerapparatuur, software, het onvermogen om toegang te krijgen tot een telefooncommunicatienetwerk, of een andere foutmelding of storing. Ook kan Best Western Hotels Nederland niet verantwoordelijk worden gehouden voor het mislukken van de verplichtingen van elke derde partij die betrokken is bij deze actie, wel zal Best Western Hotels Nederland altijd proberen om het effect op de deelnemers bij zo’n mislukking zo minimaal mogelijk te maken.
4.3 Behalve aansprakelijkheden die niet uitgezonderd kunnen worden door de wet, neemt Best Western Hotels Nederland (inclusief haar directeuren, aandeelhouders, werknemers, adviseurs, agenten, vertegenwoordigers, promotiebureaus) geen verantwoording (inclusief nalatigheid) voor welk persoonlijk letsel, verlies of schade dan ook (inclusief verlies van kans), al is het direct, indirect, speciaal of regelmatig, als het voorkomt op welke manier dan ook voor Best Western Hotels Nederland, inclusief, maar niet afhankelijk van het volgende: (a) elke technische moeilijkheden of apparatuur dat stuk gaat (wel of niet onder de controle van Best Western Hotels Nederland); (b) elke diefstal, ongeautoriseerde toegang of bemoeien van derde partijen; (c) elke deelname of prijs opeising die te laat, verloren, veranderd, beschadigd of verkeerd gestuurd is om welke reden dan ook, na redelijke controle van Best Western Hotels Nederland; (d) elke variatie in prijswaarde dan wat hier staat in de Algemene Voorwaarden; of ( e) gebruik van een prijs.
4.4 Deelnemers die in aanmerking komen, stemmen toe dat Best Western Hotels Nederland zijn/haar naam gebruikt, wanneer hij/zij heeft gewonnen, om de winnaar en de actie te promoten via Twitter, Facebook en andere online media.

Deze Algemene Voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 21 december 2012.

Voor vragen over www.bestmag.nl en/of onze acties, mail ons en we doen ons uiterste best je te helpen!